Fúze, rozdělení a jiné přeměny společnosti

Přeměna společnosti je z právního hlediska vysoce odborná činnost a vyplatí se jí provést ve spolupráci s odborníkem. Pokud uvažujete o přeměně společnosti, stačí nám sdělit základní parametry a připravíme vám nabídku na míru, a to včetně cenové kalkulace a časového plánu přeměny.

Typy přeměn:

Fúze společností

Při fúzi sloučením se slučovaná společnost ruší a posléze zaniká a její majetek, práva a povinnosti přecházejí na jinou již existující společnost, tzv. nástupnickou společnost, jejímiž společníky se stávají i společníci zrušené obchodní společnosti.

Při fúzi splynutím se dvě nebo více společností ruší tzv. zanikající společnosti a vzniká zcela nová společnost tzv. nástupnická společnost, na kterou přechází veškeré jmění zanikajících společností.

Rozdělení společnosti

Rozdělní rozštěpením

Rozštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo zaniká. Jmění zanikající společnosti nebo družstva při rozštěpení přechází na více nástupnických společností nebo družstev. Její společníci nebo členové se stávají i společníky nebo členy nástupnických společností nebo družstev.

Rozdělení odštěpením

Odštěpením rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká, ale vyčleněná část jejího jmění přechází na jednu nebo více nástupnických společností nebo družstev podle projektu odštěpení a společníci nebo členové rozdělované společnosti nebo družstva se stávají i společníky nebo členy jedné nebo více nástupnických společností nebo družstev.

Nástupnickou společností může být jak nově vznikající společnost tak již existující společnost. V případě, že nástupnickou společností je již existující společnost, jedná se o speciální kombinace rozdělení a fúze tzv. odštěpení (rozštěpení) sloučením

Změna právní formy společnosti

Přeměňovaná společnost se jako právnická osoba neruší ani nepřechází její jmění na právního nástupce, zůstávají její veškeré registrace u státních úřadů, včetně identifikačního čísla. Mění se pouze její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Společnosti se mohou změnit na jinou formu společnosti nebo na družstvo, družstvo může změnit svou právní formu na společnost. Nejčastější formou změny je z s.r.o. na a.s. a naopak.

Převod jmění na společníka

Při převodu jmění na společníka se společnost ruší bez likvidace a veškerý její majetek i práva a povinnosti převezme jeden ze společníků tzv. přejímající společník. Přejímající společník musí být ke dni vyhotovení projektu převodu jmění i v době podání návrhu na zápis převodu jmění do obchodního rejstříku podnikatelem.

V rámci uvedených transakcí pro Vás mimo jiné zajistíme:

- detailní přípravu struktury transakce

- provedení právního auditu

- přípravu kompletní dokumentace související z Vaší transakcí, včetně projektu přeměny

- poradenství po realizaci transakce

vypracování notářského zápisu o schválení Vaší přeměny

zastupování před orgány státní správy a soudy

zápis do obchodního rejstříku

Realizované fúze a jiné přeměny notář Petr Skopal - Holešov

Vše jednoduše,
odborně a bez starostí
 
 

kde nás najdete

C-firmy kontaktní místa
C-firmy Europe S.E. Bieblova 166/26
Černá Pole
613 00 Brno
DIČ CZ29236053
IČ 29236053

+420 733 642 332
filipikova@c-firmy.cz